AaBs mester­skabs­syn­drom

BT - - SUPER LIGA -

dan­ske fod­bold­me­stre og ind­ta­ger eft er in­de­væ­ren­de Su­per­liga- sæ­sons før­ste 23 kam­pe en be­ske­den sjet­te­plads.

Det er dog ik­ke no­get sær­syn for nord­jy­der­ne. De tre gan­ge man tid­li­ge­re har vun­det DM- guld ( 1994- 95, 1998- 99 og 2007- 08), er præ­sta­tio­ner­ne i de eft er­føl­gen­de sæ­so­ner fulgt op med se­kun­dæ­re pla­ce­rin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.