In­tens fi ght end­te med FCN- sejr

BT - - SUPER LIGA -

FCN må si­ges at bej­le stærkt til bron­ze­me­dal­jer­ne eft er en hårdt til­kæm­pet 2- 1- sejr over Søn­derjy­ske, hvor der på trods af to hur­ti­ge Nord­s­jæl­land- mål var spæn­ding om re­sul­ta­tet kam­pen igen­nem.

David Mo­berg Karls­son fort­sat­te stor­for­men for de sjæl­land­ske gæ­ster. For fj er­de Su­per­liga- kamp i træk kom Karls­son på tav­len, da han eft er syv mi­nut­ter ban­ke­de 1- 0- må­let ind bag Ma­rin Sken­der. På blot to mi­nut­ter var Søn­derjy­ske plud­se­lig bag­ud med to. Mi­nut­tet eft er køli­ge Karls­sons kas­se fi k ba­ck­en Erik Marxen sendt bol­den i eget net.

Kort før pau­sen le­ve­re­de FCNs An­dreas Max­sø en fan­ta­stisk red­ning i ren Gor­don Banks- stil på mål­stre­gen. Det var ba­re ær­ger­ligt, at Max­sø er for­svars­spil­ler, og han blev ud­vist for for­se­el­sen og sør­ge­de for et straff e til Søn­derjy­ske. Det brænd­te Mar­vin Pourié dog fælt.

Silas Son­ga­ni re­du­ce­re­de frem­ra­gen­de i an­den halv­leg, men de tre po­int end­te hos FC Nord­s­jæl­land, der læg­ger pres på Ran­ders, Brønd­by og AaB i kam­pen om bron­ze­me­dal­jer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.