Sil­ke­borg fort­sat­te po­int­høst

BT - - SUPER LIGA -

Sil­ke­borg fort­sat­te for­å­rets for­nem­me tak­ter med at kæm­pe sig til uaf­gjort 2- 2 ude mod Ho­bro. Fak­tisk cho­ke­re­de ude­hol­det sin mod­stan­der med en lyns­cor­ing eft er blot tre mi­nut­ter. Ni­co­laj Ag­ger fi k stuk­ket en bold i dyb­den, hvor­eft er han fl ot spar­ke­de den mel­lem be­ne­ne på må­l­mand Jesper Rask.

Ho­bro pres­se­de på for at ud­lig­ne, men gen­nem he­le før­ste halv­leg hav­de hjem­me­hol­det pro­ble­mer med at ska­be det helt sto­re. Hel­ler ik­ke død­bol­de­ne blev om­dan­net til mål, da Sil­ke­borgs for­svar stod fast. Eft er pau­sen gik den dog ik­ke læn­ge­re for Sil­ke­borg, da Ho­bros Mads Hvil­som sneg sig fri i det lil­le felt og he­a­de­de bol­den i mål på Martin Thom­sens hjør­ne­s­park. Og kort eft er ban­ke­de Ho­bro- top­sco­re­ren et fl ot langskud op i hjør­net til 2- 1.

Men Sil­ke­borg gav ik­ke op. Få mi­nut­ter eft er stak Mor­ten Beck af­sted og spil­le­de en fl ot afl eve­ring på tværs til Ni­co­laj Ag­ger, der kun­ne sæt­te sin in­der­si­de på 2- 2- ud­lig­nin­gen.

Her­fra blev tempoet skru­et lidt ned med Ho­bro i di­ri­gen­trol­len. Al­li­ge­vel faldt kam­pens sid­ste sto­re chan­ce til SIFs Mor­ten Beck, der dog he­a­de­de for­bi mål fra kort af­stand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.