’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Oleg Tin­kov

Jeg har fy­ret Ri­is, for­di han fak­tisk ik­ke la­ve­de no­get til sidst. Han fun­ge­re­de i vir­ke­lig­he­den ik­ke som ma­na­ger

» Al­le de for­kla­rin­ger, der har væ­ret frem­me i of­fent­lig­he­den om grun­den til brud­det med Ri­is, har in­gen­ting med sandheden at gø­re. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.