DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SPA­NI­EN PRI­ME­RA DI­VI­SION, KLOK­KEN 20.00 AT­LE­TI­CO MADRID SCORER OVER 1,5 MÅL

Lør­da­gens Tips13- kupon var end­nu et be­vis for, at man sag­tens kan få sto­re præ­mi­er, selv om kupo­nens stør­ste fa­vo­rit vin­der.

For Man­che­ster Uni­ted var nem­lig det klart mest tip­pe­de hold lør­dag, og det gik da og­så helt som for­ven­tet med en hjem­me­sejr på 3- 1, men der­fra var det me­get småt med fa­vo­rit­sej­re.

West Bromwich cho­ke­re­de man­ge tip­pe­re ved at ta­be 1- 4 til bund­hol­det QPR, li­ge­som det og­så gav grå hår til rig­tigt man­ge tip­pe­re, at håb­løst fortab­te Bla­ck­pool hen­te­de 1- 1 på ude­ba­ne mod Bolt­on.

Kupo­nen var fak­tisk så svær, at blot fem tip­pe­re ram­te 12 rig­ti­ge, og der­med er der ek­stra me­get at spil­le om i næ­ste uge, idet pen­ge­ne fra 13’ er pulj­en over­fø­res til næ­ste uges pul­je.

Har man de 13 rig­ti­ge ale­ne, gi­ver det en mil­li­on kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.