1,55

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Re­al So­cie­dad har slå­et bå­de Re­al Madrid, FC Bar­ce­lo­na og At­le­ti­co Madrid på hjem­me­ba­ne, men uden­for San Se­ba­sti­ans tryg­ge ram­mer er David Moy­es trop­per i den grad til at ha­ve med at gø­re. Man har tabt al­le fi re ude­kam­pe mod hold fra top6 med sam­men­lagt 1- 10 og til aft enens kamp er hol­dets fa­ste midt­stop­pe­re, Iñi­go Mar­ti­nez og Anso­te­gi, beg­ge ramt af ka­ran­tæ­ne. Sidst Re­al So­cie­dad be­søg­te Vi­cen­te Cal­derón tab­te man med 0- 4, og At­le­ti­co bør igen fi ne chan­cer for at gen­nem­hul­le gæ­ster­nes afb ud­s­ram­te for­svar.

Od­dset er fun­det hos Spor­ting­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.