1,92

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Umid­del­bart gi­ver det ik­ke me­get me­ning, at OB ik­ke er stør­re fa­vo­rit­ter her. FCV lig­ner en klar nedryk­ker ef­ter et for­år med fem ne­der­lag på stri­be. Man har væ­ret elen­di­ge ude, hvor man har tabt 10 gan­ge og blot få­et po­int imod Sil­ke­borg og har ka­ran­tæ­ne til den de­fen­si­ve midt­ba­ne­mand Eg­gert Jons­son, hvil­ket er en svær mand at und­væ­re i en kamp som den­ne. OB har vun­det fi re af de seks kam­pe i Oden­se un­der Ove Pe­der­sen, og selv om man har tabt de to se­ne­ste kam­pe, frem­står de sta­dig som et klar bed­re mand­skab. Glim­ren­de vær­di i 1- tal­let.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.