Hvor­dan er det at væ­re mand­lig prosti­tu­e­ret?

BT - - DEBAT -

Den prosti­tu­e­re­de ’ Vik­tor’ mød­te sin kæ­re­ste på det bor­del, hvor de nu ar­bej­der beg­ge to. Han el­sker sit job, men det in­de­bæ­rer og­så at de­le kæ­re­sten med kun­der­ne på bor­del­let. Pro­gram­met er fi lmet fra hans syns­vin­kel, så man al­drig ser ham, men føl­ger hans liv, som han le­ver det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.