Hå­ber du, at Ya­hya Has­san kom­mer i Fol­ke­tin­get?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.02 YA­HYA SÆT­TER PÅ PLADS På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.09 STEM­MER I KEND­TE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.14 PJAT EL­LER LE­VE­BRØD? På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.20 TA­LER LI­GE UD AF PO­SEN På fa­ce­book. com/ ditbt kl.

Nej

Mor­ten Knudsen

Has­san Hus­sain

Sonja Sand Chri­sti­an­sen

Jo­hn Nielsen

An­nemet­te Han­sen

Ja

8.982 stem­mer på bt. dk

VI ER ET KRI­STENT LAND Det her en­der i bor­ger­krig. Jeg vil al­drig ret­te ind eft er en mus­lim i mit krist­ne land. Det kun­ne bli­ve spæn­den­de at få Ya­hya Has­san ind i Fol­ke­tin­get. Jeg vil tro, han kom­mer til at sæt­te en del på plads de­r­in­de. Og til al­le de ra­ci­ster, der bli­ver ved med at skri­ve alt mu­ligt med, at vi skal ik­ke ha­ve mus­li­mer de­r­in­de – I har jo al­le­re­de Özlem Cekic og Naser Khader?! Al­le bli­ver spurgt, om de vil stil­le op til Fol­ke­tin­get, hvis de er ble­vet kend­te i me­di­er­ne, for så er der må­ske nog­le stem­mer i dem, og så pyt med om de er in­ter­es­se­ret i po­li­tik. Ja, vi er kom­met langt ud. Det er ren og skær pjat. Hvad skal han i Fol­ke­tin­get eft er? Er det et le­ve­brød, han vil ha­ve? Nej, nu må det væ­re nok. Det er helt uden me­ning, han er jo to­talt uhør­lig at hø­re på og sik­kert uden me­ning om no­gen som helst po­li­tik. Det vil­le væ­re for­fri­sken­de at få en ind, der ta­ler li­ge ud af po­sen, men mon ik­ke han og­så bli­ver ke­de­lig at hø­re på ret hur­tigt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.