Bo­ligskat­ter er slet ik­ke fre­det

BT - - DEBAT -

Gan­ske vist har et bredt po­li­tisk fl er­tal ’ fre­det’ bo­li­ge­jer­ne frem til 2020, hvil­ket som be­kendt ind­gik i grund­la­get for den sid­den­de re­ge­ring, som an­gi­ve­ligt vil­le ’ hol­de bo­ligskat­ter­ne i ro’ i valg­pe­ri­o­den. Den­ne ’ fred­ning’ må dog si­ges at væ­re et falsum, eft er­som den ik­ke har for­hin­dret en vold­som stig­ning i grund­skyl­den.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.