Løk­kes stør­ste pro­blem er DF

BT - - DEBAT -

Uan­set Dansk Fol­ke­par­tis mod­vil­je må og skal den næ­ste re­ge­ring sæt­te gang i re­for­mer, der ned­brin­ger an­tal­let af ar­bejds­du­e­li­ge men­ne­sker, der le­ver af an­dre men­ne­skers pen­ge. Vil DF ha­ve en re­ge­ring, der vil fø­re en fast ud­læn­din­gepo­li­tik, må det ac­cep­te­re re­for­mer, som sen­der fl ere i ar­bej­de. Det er i læng­den og­så til gavn for par­tiets eg­ne væl­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.