USA

BT - - NYHEDER -

Ver­dens æld­ste men­ne­ske, den 116- åri­ge Ge­tr­u­de Wea­ver fra Ar­kansas i USA, er død. Hun dø­de i for­gårs af kom­pli­ka­tio­ner som føl­ge af en lun­ge­be­tæn­del­se, be­kræft er per­so­na­let på ple­je­hjem­met i by­en Cam­den. Hun blev den æld­ste i ver­den i sid­ste uge, da ja­pa­ne­ren Misao Okawa dø­de 117 år gam­mel. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.