IN­DI­EN

BT - - NYHEDER -

In­disk po­li­ti har skudt og dræbt 20 per­so­ner, der mistæn­kes for at fæl­de san­del­træ, skri­ver The Gu­ar­di­an. Iføl­ge po­li­ti­in­spek­tør M Kantha Rao blev de mistænk­te smug­le­re dræbt, da de an­greb po­li­ti­et un­der en ak­tion i den syd­li­ge del af del­sta­ten And­hra Pra­desh. Po­li­ti­et var på jagt eft er 200 smug­le­re. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.