KI­NA

BT - - NYHEDER -

Ki­ne­si­ske turi­ster kan se frem til en sur hil­sen fra myn­dig­he­der­ne, hvis de ik­ke op­fø­rer sig or­dent­ligt, når de er ude at rej­se. Sta­ten vil op­dra­ge ki­ne­se­re til at op­fø­re sig or­dent­ligt, når de gæ­ster an­dre lan­de. Lo­ka­le og na­tio­na­le myn­dig­he­der vil kon­tak­te turi­ster, der op­fø­rer sig uanstæn­digt.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.