FAK­TA

BT - - NYHEDER -

Si­den 2000 har der væ­ret fi re ulyk­ker med atomubå­de i Rusland. Vær­st var Kursk, hvor man eft er fl ere da­ges for­gæ­ves kamp måt­te ind­se, at 118 liv var gå­et tabt på bun­den af Ba­rents- ha­vet. Ubå­den blev hæ­vet i 2001, og man fandt bre­ve, de in­despær­re­de hav­de skre­vet til de­res fa­mi­li­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.