De 10 mest po­pu­læ­re som­mer­hu­se i 2015

BT - - NYHEDER - Louise Kast­berg lo­ka@ ber­ling­s­ke. dk

LUKSUS

Der er bå­de plads til at drøm­me og til at jag­te de bed­ste til­bud, når vi le­der eft er som­mer­hu­se på net­tet. Li­sten over årets til da­to mest klik­ke­de bo­li­ger på Bo­ligsi­den. dk spæn­der bredt fra vild luksus med egen swim­m­ing­pool til Dan­marks bil­lig­ste som­mer­hus med un­der 100 me­ter til van­det.

» De som­mer­hu­se, der har til­truk­ket sig mest op­mærk­som­hed, er de dy­re liebha­ver­som­mer­hu­se og de go­de, bil­li­ge som­mer­huskup. Den sam­me kø­ber kan sag­tens ha­ve klik­ket på beg­ge ty­per, « ud­ta­ler Bir­git Da­etz, kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør for Bo­ligsi­den. dk, i en pres­se­med­del­el­se.

Dan­sker­ne el­sker nem­lig at drøm­me sig væk i de fl ot­te mil­li­on- som­mer­hu­se, men når vi selv skal kø­be, tjek­ker vi de bil­lig­ste ud.

» Og man kan rent fak­tisk få gan­ske go­de som­mer­hu­se for om­kring en halv mil­li­on; det er blandt an­det den ty­pe hu­se, der er på li­sten, « si­ger Bir­git Da­etz.

Det mest po­pu­læ­re som­mer­hus lig­ger i Blok­hus og er ud­budt til den gift ige pris af 14 mil­li­o­ner kro­ner. For de pen­ge får man så og­så swim- ming­pool og ha­vud­sigt fra ter­ras­sen.

1. 2.

Over­li­en 4, 9492 Blok­hus Hald­kjær­vej 5, 8400 Ebelt­oft

Strand­vej­en 157, 4600 Kø­ge

Kl­in­te­gårds­vej 10, 5932 Hum­b­le Gø­ge­vej 17, 6854 Hen­ne Dyr­holmvej 31, 3250 Gille­le­je Ve­de­høj 19, 8400 Ebelt­oft Ur­fug­le­vej 18, 6854 Hen­ne Vej­by Strand­vej 5, 3210 Vej­by

Vin­ter­le­je­vej 71, 6960 Hvi­de San­de

3.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.

Luksus­som­mer­hu­set i Blok­hus ( bil­le­det) er Bo­ligsi­dens mest klik­ke­de som­mer­hus i 2015.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.