Sta­digt fl ere kuff er­ter når frem til eje­ren

BT - - NYHEDER -

Det er en rig­tig dår­lig be­gyn­del­se el­ler af­slut­ning på fe­ri­en, hvis man må stå ved ba­ga­gebån­det i luft hav­nen og spej­de for­gæ­ves eft er sin kuff ert. Men det sker hel­dig­vis sjæld­ne­re, op­ly­ser ba­ga­ge­hånd­te­rings­fi rma­et Sita. På grund af de mo­der­ne, au­to­ma­ti­ske ba­ga­ge­sy­ste­mer er an­tal­let af kuf­fer­ter, der ik­ke når frem, fal­det med 60 pct. si­den 2007.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.