Fød­sels­klok­ke på Aar­hus Havn

BT - - NYHEDER -

Der skri­ves hi­sto­rie i Aar­hus i dag, når ver­dens stør­ste rørklok­ke, en klep­pert på tre ton, sæn­kes ned gen­nem ta­get på byg­nings­vær­ket Dokk1 på Aar­hus Havn. Klok­ken ud­sty­res med en slåarm, som ny­bag­te for­æl­dre kan ak­ti­ve­re fra fø­de­af­de­lin­gen på Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, når et barn er bragt til ver­den, skri­ver År­hus Stift sti­den­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.