Li­ste­ria- fund i McDo­nald’s- ret

BT - - NYHEDER -

Le­ve­ran­dø­ren af Julien­ne­mix til bur­ger­kæ­den McDo­nald’s har fun­det li­ste­ria i to par­ti­er af pro­duk­tet. Julien­ne­mix bru­ges i to af re­stau­rant­kæ­dens ret­ter kal­det ’ Grov gril­led chi­ck­en’ og ’ Si­de Sa­lad’. Det vi­des ik­ke, hvor stort ind­hold af li­ste­ria der er fun­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.