Dr­ab­stil­talts kæ­re­ste tru­es på li­vet på

BT - - NYHEDER -

TRUS­LER

Søn­dag stod Di­a­na Den En­gels­man, som er kæ­re­ste med RC, der er til­talt for dra­bet på HA- ro­ck­e­ren Martin Hel­bo Axel­sen, frem i BT og for­tal­te, hvor­dan hun op­le­ve­de be­gi­ven­he­der­ne før, un­der og ef­ter

dra­bet. Nu er hun ble­vet ud­sat for død­strus­ler. ’ Jeg vil sky­de hen­de sna­rest mu­lig’ skri­ver en per­son med tæt re­la­tion til den dræb­te på Fa­ce­book.

’ Lat­ter­li­ge møgso!!! Hå­ber de får en lang­som og smertefuld død’, skri­ver en an­den per­son li­ge­le­des på Fa­ce­book.

I in­ter­viewet for­tal­te Di­a­na Den En­gels­man blandt an­det, at hvor­dan hun for­søg­te at få po­li­tiets hjælp, da hun og RC blev kon­tak­tet af Martin Hel­bo Axel­sen, som vil­le drøf­te et øko­no­misk mel­lemvæ­ren­de.

Par­ret op­fat­te­de det som ren og skær af­pres­ning, og RC fryg­te­de iføl­ge hen­des for­kla­ring for sit liv. En for­kla­ring, RC og­så selv gav i ret­ten, da rets­sa­gen mod ham be­gynd­te tirs­dag for­mid­dag.

» De hav­de sagt, at hvis de ik­ke fik pen­ge­ne, så vil­le det gå ud over hans fa­mi­lie. Det var ren og skær over­le­vel­se, «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.