E og sky­der’

BT - - NYHEDER -

ONS­DAG 8. APRIL 2015

Ret­ten i Aal­borg ind­led­te i går rets­sa­gen mod en 33- årig mand fra Ho­bro, der i ju­ni sid­ste år skød og dræb­te det 30- åri­ge med­lem af Hells An­gels, Martin Hel­bo Axel­sen ( øverst tv.). Dra­bet ske­te på den til­tal­tes bopæl. Ret­ten var be­vog­tet af talstærkt po­li­ti, og ad­skil­li­ge HA- med­lem­mer blev i før­ste om­gang næg­tet ad­gang til retslo­ka­let, li­ge­som HA- ve­ste ik­ke måt­te kom­me ind. Fo­to: Hen­ning Bag­ger/ Fa­ce­book

Di­a­na Den En­gels­man er, si­den hun stod frem i BT, ble­vet tru­et på li­vet. Fo­to: Bo Am­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.