Fa­ce­book

BT - - NYHEDER -

for­kla­re­de Di­a­na Den En­gels­man i in­ter­viewet.

An­meldt

De nye trus­ler mod Di­a­na Den En­gels­man er ble­vet an­meldt til Nord­jyl­lands Po­li­ti, som nu vil se på sa­gen.

» Vi har mod­ta­get en anmeldelse, og vi vil nu kon- tak­te hen­de med hen­blik på at star­te en ef­ter­forsk­ning, « si­ger vagt­chef ved Nord­jyl­lands Po­li­ti, Mo­gens Hau­ge­sen. mela

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.