’’

BT - - NYHEDER -

Må­lt op imod de ri­si­ci, der er for­bun­det med sel­ve syg­dom­men, er bi­virk­nin­ger­ne for­svin­den­de små. Det ene­ste ra­tio­nel­le er at få sit barn vac­ci­ne­ret Al­lan Ran­d­rup Thomsen,

pro­fes­sor i virus- in­fek­tio­ner,

til vo­res­børn. dk

’ Hej. Bør­ne­syg­dom­me sø­ges til 2 dren­ge. F. eks.: skold­kop­per, få­re­sy­ge, mæs­lin­ger, rø­de hunde’, ’ Jeg har en søn på 18 mdr., som jeg sø­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.