HELLES

BT - - NYHEDER - Mi­ke Kalt­oft Jensen mi­ke@ bt. dk

VALG- TJEK

’ Til lyk­ke, Hel­le - men husk, hvad du lo­ve­de’.

Så­dan lød det i en ar­ti­kel i BT i kølvan­det på Hel­le Thor­ning- Sch­midts ( S) valgsejr i 2011, og her knap fi­re år se­ne­re er den at­ter ble­vet vakt til li­ve.

På de so­ci­a­le me­di­er har fle­re frem­træ­den­de med­lem­mer af Ven­stres fol­ke­tings­grup­pe, deri­blandt Sø­ren Pind og In­ger Støj­berg, nem­lig delt et bil­le­de af BT- ar­tik­len som led i et - til­sy­ne­la­den­de - ko­or­di­ne­ret

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.