Blan­de­de bol­sjer fra Dan­ser med Dren­ge

BT - - KULTUR -

MU­SIK

Det hand­ler om pen­ge POP *** ***

ser med Dren­ges før­ste al­bum i syv år. Og som sæd­van­ligt hand­ler san­ge­ne om alt imel­lem him­mel og jord.

Så­le­des får fi tness- eli­ten tørt på i singleud­spil­let ’ De fe­des hær’. Me­di­ci­nin­du­stri­en får én over nak­ken i ’ En lil­le pil­le’. Og me­di­er­ne får vel­fortjen­te stryg i ti­tel­san­gen ’ Det hand­ler om pen­ge’.

Ban­dets pri­mæ­re kom­po­nist og tekst­for­fat­ter Klaus Kjel­lerup har som al­tid no­get på hjer­te. Men nog­le gan­ge kam­mer hit­te­ne næ­sten over og bli­ver til hårdt­pum­pe­de revy­vi­ser. Og bå­de Kjel­lerup og ban­det er eft er min me­ning bedst, når dags­or­de­nen ik­ke er alt for stor og fi rkan­tet.

Og der­for hø­rer ly­risk me­re af­dæm­pe­de sa­ger som ’ Vel­kom­men prin­ses­se’, ’ Ude i kul­den’ og ’ Pay­ba­ck ti­me’ til al­bum­mets mest lang­tids­hold­ba­re og in­ter­es­san­te. Ban­det er nem­lig su­verænt, og i Rie Ras­mus­sen har Dan­ser med Dren­ge én af lan­dets bed­ste ro­ck­s­an­ge­r­in­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.