KLAS­SI­KE­REN: 2eren fyl­der 40

BT - - KUL­TUR -

Ti­tel: Tænk at den­ne skøn­ne

Shu- bi- dua 2 Ar­tist: Shu- bi- dua År: 1975

og dybt use­ri­ø­se ro­ck- klas­si­ker fyl­der 40 år. Det var den­gang Shu- bi- dua sta­dig kun­ne få os til at gri­ne ad det re­ne vrøvl, som ’ Sag­net om reg­nor­men Kurt og Ar­ken i Par­ken’: ’ Og nu slår de sig ned på den ven­stre bred og fy­rer en fed og si’r her er fred. Og de sur­fer lidt og skal­pe­rer en ged og si’r her er fedt la’ os fy­re en fed. An­dre klas­si­ke­re: ’ Jeg har købt en gu­i­tar’ og ’ Ny­lon Bran­do’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.