ARACK OBA­MA

Et kendt navn på ver­dens­plan. Kun én ting mang­ler: en Grand Slam- ti­tel

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ONS­DAG 8. APRIL 2015

Der er sket me­get på de 12 år, der er gå­et fra dis­se to bil­le­der er ta­get. Til høj­re en 12- årig Ca­ro­li­ne Wozi­a­cki med bøj­le på tæn­der­ne. Til ven­stre en 24årig Woz­ni­a­cki, der får et knus af sel­ve­ste USAs præ­si­dent, Ba­ra­ck Oba­ma. Fo­to: AFP og Bent Mid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.