Fy­sisk vi­dun­der

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - 196 cm 131 kg 94 cm NFL. com)

J. J. Watts fy­sik er im­po­ne­ren­de. Blandt an­det må­ler hans hånd 28 cen­ti­me­ter fra tom­mel- til lil­le­fi nger. Hvor stor den er, ser du her i re­el stør­rel­se, så du kan sam­men­lig­ne med din egen. Her er an­dre ek­semp­ler på hans fy­si­ske for­må­en:

HØJ­DE: VÆGT: ARMLÆNGDE: BÆNKPRES: 40- YARD- SPRINT ( 36,5 M): STÅ­EN­DE HOP FREMAD: LODRET HOP: ( KIL­DE:

Fem

En 78

10

86 cm 102 kg – 34 gen­ta­gel­ser

4,8 se­kun­der ( 27,4 km/ t i gns.) 3,65 me­ter

Fotomontage: AFP og Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.