FC Vestsjæl­land vandt vi­tal sejr over OB i Oden­se

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ras­mus Fester­sen og græ­ske Vel­li­os sik­re­de med to mål i an­den halv­leg FC Vestsjæl­land en livs- vig­tig sejr på ude­ba­ne mod OB.

Omvendt måt­te OB san­de, at de for­pas­se­de chan­cen for at luk­ke bund­stri­den eft er en for­fær­de­lig ind­sats.

OB fi k el­lers en stærk start. Der var blot spil­let fi re mi­nut­ter, da an­gri­be­ren Thomas Dal­gaard prik­ke­de et fl adt ind­læg i mål.

Men her­fra gik det galt for fyn­bo­er­ne, der el­lers ind­led­te med le­ge­stue.

Ini­ti­a­ti­vet skift ede til ude­hol­det, som pres­se­de OB til­ba­ge på ba­nen – og til­ba­ge i bund­kam­pen. Det ud­nyt­te­de FC Vestsjæl­land, der i an­den halv­leg var klart bed­ste mand­skab og for­må­e­de at ven­de kam­pen to­talt på ho­ve­d­et, selv­om hol­det for­in­den hav­de tabt ni af de 10 se­ne­ste op­gør i Su­per­liga­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.