FCK- kult­fi gur stop­per kar­ri­e­ren

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SLUT Las­se Vø­ge lv­ge@ spor­ten. dk

Hjal­te Bo Nør­re­gaard har spil­let sin sid­ste pro­fes­sio­nel­le fod­bold­kamp. Det for­tal­te den 33- åri­ge midt­ba­ne­stra­teg i går til fod­bold­si­tet bold. dk.

» Jeg ser til­ba­ge på en kar­ri­e­re, hvor jeg har haft en mas­se dej­li­ge op­le­vel­ser, og hvor jeg har mødt en mas­se for­skel­li­ge og sjove men­ne­sker. Jeg er der­u­d­over så hel­dig, jeg har væ­ret med til at vin­de no­get, spil­let i Eu­ro­pa, og jeg har spil­let på lands­hol­det. Det er fedt at ha­ve le­vet af fod­bol­den i så man­ge år, « si­ger Hjal­te Bo til bold. dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.