1,62

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Gra­na­da blev ud­ra­de­ret på San­ti­a­go Ber­na­beu, men det skal man ik­ke væg­te så højt. For Gra­na­da spa­re­de pri­mært kræft er til de to kom­men­de kam­pe, som skal de­fi ne­re sæ­so­nen, hvor den­ne hér er den før­ste. Gra­na­da har blot tabt én af de se­ne­ste ni hjem­me­kam­pe - og det var til Bar­ce­lo­na - og de skal op imod et Cel­ta- hold, som ik­ke har ret me­get at spil­le for i re­sten af sæ­so­nen. Oveni har man to pro­fi - ler i ka­ran­tæ­ne i form af Fa­bi­an Orel­la­na og Mi­cha­el Kro­hn- De­hli, så det lig­ner et fi nt vær­di­spil at gå eft er, at Gra­na­da ik­ke ta­ber den­ne fod­bold­kamp.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.