2,05

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bay­ern Mün­chen er tungt ramt af ska­der og skab­te mini­malt med chan­cer i we­e­ken­dens 1- 0 sejr ude mod Dort­mund. Man skal ik­ke for­ven­te at kom­me nem­me­re til mål mod et Le­ver­ku­sen- mand­skab, der har holdt nul­let seks gan­ge i syv hjem­me­kam­pe eft er nytår. I no­get nær stær­ke­ste op­stil­ling vandt Bay­ern det om­vend­te op­gør med 1- 0 til­ba­ge i star­ten af de­cem­ber må­ned, så i den­ne kvart­fi na­le fra den ty ske po­kal­tur­ne­ring gi­ver det god me­ning at gå eft er mak­si­malt to scor­in­ger i op­gø­ret til gan­ske god­kendt be­ta­ling.

Od­dset er fun­det hos Lad­bro­kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.