En re­k­la­me­kampag­ne lan­ger ud eft er bru­gen af tyn­de mo­del­ler. Hvad fo­re­træk­ker du?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com kl. 00.08 ’ ÆG­TE KVIN­DER’ På fa­ce­book. com kl. 08.36 SLANK ER OG­SÅ RIG­TIGT På fa­ce­book. com kl. 08.46 MIDT IMEL­LEM På fa­ce­book. com kl. 09.23

Tyn­de mænd Mænd med ma­ve

Tyn­de kvin­der

Kvin­der med for­mer

2.908 stem­mer på bt. dk

AL­LE KROP­PE ER GRIM­ME

Sol­veig Nikolajsen

Al­le krop­pe er grim­me på hver sin hæs­li­ge må­de. In­gen er smuk­ke­st, og in­gen er grim­mest. Al­le er så god­ddamn for­skel­li­ge, nog­le er na­tur­ligt tyn­de, og an­dre er na­tur­ligt fe­de, alt­så født med no­get på si­de­be­ne­ne. De kan ik­ke få det af, hel­ler ik­ke med fi tness osv. Man er født med en krop, og hvis man ik­ke er til­freds med den, kan man prø­ve, så godt man kan, at få la­vet den om. El­ler læ­re at respek­te­re sig selv.

Na­di­ne Nellie Wes­ter­mann

For tyn­de kvin­der er jo ik­ke ’ æg­te, smuk­ke kvin­der’. Hold nu kæft mand. Folk fo­ku­se­rer så pis­se me­get på an­dres vægt.

Na­di­ne Nellie Wes­ter­mann

Kvin­der, som er slan­ke, er li­ge så me­get rig­ti­ge kvin­der som but­te­de el­ler tyk­ke kvin­der.

Git­te Lau­en­borg Ol­sen

Vil da glæ­de mig til den dag, hvor re­k­la­mer­ne in­de­hol­der kvin­der i mid­ten af den nor­ma­le BMI. En­ten er de un­der­væg­ti­ge ( el­ler på græn­sen), el­lers er de over­væg­ti­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.