Ato­maft ale er vej­en frem

BT - - DEBAT -

Et tø­brud mel­lem USA og shi­asty­ret i Iran rum­mer vi­de mu­lig­he­der, ik­ke mindst i be­kæm­pel­sen af den sun­ni- is­la­mi­sti­ske ter­r­o­ris­me, der pla­ger Mel­le­mø­sten. (...) sto­re fl er­tal af me­ni­ge ira­ne­re suk­ker eft er et nor­ma­li­se­ret for­hold til de­res om­ver­den. Iran er, sit nu­væ­ren­de sty­re til trods, en rig kul­tur­na­tion, som ver­den vil ha­ve stor glæ­de af at slut­te fred med.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.