Løk­kes vær­ste pro­ble­mer

BT - - NYHEDER -

GRA­FIK: Fa­ger­heim/ Fo­to: Bax Lind­hardt » Vi skal sim­pelt­hen mel­de lidt kla­re­re ud, så folk har no­get at for­hol­de sig til. Vi skal ik­ke ba­re vi­se en ret­ning, men vi­se en vej, « si­ger Ven­stres lo­kal­for­mand i Lol­lands kom­mu­ne­for­e­ning Ben­ny Damgaard. Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.