I fængsel for kirkesex

BT - - NYHEDER -

HÆR­VÆRK

En 30- årig kvin­de og 35årig mand er i går ved Ret­ten i Hol­bæk ble­vet idømt hver 60 da­ges fængsel for at ha­ve dyr­ket sex i fem for­skel­li­ge kir­ker og be­gå­et hær­værk i fle­re af kir­ker­ne, skri­ver Sjæl­land­ske Me­di­er.

Par­ret hav­de i marts sid­ste år sam­le­je på og ved blandt an­det et al­ter, en præ­di­ke­stol og en dø­be­font i kir­ker­ne i Ub­by, Jor­lø­se og Holm­strup i Nord- vestsjæl­land. I de tre kir­ker hav­de par­ret des­u­den smidt rundt med blandt an­det aske, so­ja og ta­pet­kli­ster.

Par­ret gen­tog iføl­ge Sjæl­land­ske Me­di­er frem­gangs­må­den 20. maj, hvor Snol­de­lev Kir­ke ved Roskil­de og en an­den ukendt kir­ke dan­ne­de ram­men om de­res sær­præ­ge­de ly­ster.

Par­ret skal des­u­den be­ta­le er­stat­ning på 40.000 kro­ner, for­di et or­gel og et kla­ver i Holm­strup Kir­ke blev øde­lagt af so­ja.

BNB

Ud­over at dyr­ke sex i kir­ker­ne, hav­de par­ret og­så lagt bil­le­der af nøg­ne kvin­der fra po­r­nobla­de ind i sal­mebø­ger­ne – samt op­ta­get lø­jer­ne på vi­deo. Ar­kiv­fo­to: Bri­an Berg­mann

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.