’’

BT - - NYHEDER -

Det er vir­ke­lig ær­ger­ligt. Vi var på lan­ge stræk eni­ge om ind­hol­det, men man må ba­re si­ge, at der er gå­et valg­kamp i ka­rak­te­rer­ne

Un­der­vis­nings­mi­ni­ster Christine An­tor­i­ni ef­ter sam­men­brud­det i for­hand­lin­ger­ne om en gym­na

si­ere­form

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.