Un­der­slæb på Ar­ki­tekt­sko­len

BT - - NYHEDER -

En regn­skabs­me­d­ar­bej­der på Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Kun­sta­ka­de­mis Sko­ler for Ar­ki­tek­tur, Design og Kon­ser­ve­ring er ble­vet bort­vist på grund af mi­stan­ke. om un­der­slæb for 3,2 mio. kr., skri­ver po­li­ti­ken. dk. Sa­gen un­der­sø­ges af Pri­ce Wa­ter­hou­se Coo­pers, og en re­de­gø­rel­se skul­le lig­ge klar om nog­le uger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.