FER­GU­SON, MIS­SOURI

BT - - NYHEDER -

Den 18- åri­ge og sor­te Mi­cha­el Brown hav­de stjå­let va­rer fra en lo­kal døgnkiosk. Og da den hvi­de po­li­ti­mand Dar­rel Wil­son se­ne­re vil­le an­hol­de ham, gjor­de Brown mod­stand. Nog­le øjen­vid­ner for­tæl­ler, at Brown løb væk fra po­li­ti­man­den. An­dre for­tæl­ler mod­sat, at Brown an­greb og for­søg­te at ta­ge be­tjen­tens re­vol­ver. Men uan­set om­stæn­dig­he­der­ne end­te sam­men­stø­det med, at Mi­cha­el Brown lå død på ga­den - skudt af en hvid po­li­ti­mand. På bil­le­det ses en de­mon­strant fra uro­lig­he­der­ne, der fulg­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.