’’

BT - - NYHEDER - Mads Fug­le­de, cand. mag.

For at gø­re pro­ble­mer­ne min­dre, bør al­le par­ter ar­bej­de hårdt på sa­gen

at ra­cis­men er USAs arvesynd. På grund af sla­ve­ri­ets me­get be­la­sten­de hi­sto­rie for­svin­der den al­drig helt. Men for at gø­re pro­ble­mer­ne min­dre, bør al­le par­ter ar­bej­de hårdt på sa­gen, « si­ger Fug­le­de.

Iføl­ge Bill Cos­by skyl­des man­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.