Mor og søn over­le­ve­de

BT - - NYREDHIGEREET DAF - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk Fo­to: Mi­cha­el Nord­borg

TORS­DAG 9. APRIL 2015

TRAFIKULYKKE

Midt i sor­gen over at ha­ve mi­stet sin kæ­re­ste og en nær ve­nin­de i sam­me trafikulykke ons­dag ef­ter­mid­dag kan en 24- årig mor trø­ste sig med, at bå­de hun selv

og hen­des fem- åri­ge søn over­le­ve­de. Ulyk­ken ind­traf ons­dag ved 13.40- ti­den, da to mod­kø­ren­de per­son­bi­ler snit­te­de hin­an­den på Hol­bæ­kvej ved Sla­gel­se. Den ene af bi­ler­ne – med de fi­re per­so­ner i – kør­te umid­del­bart ef­ter i grøf­ten, hvor den end­te på ta­get og de to om­kom­ne mi­ste­de li­vet på ste­det.

De dræb­te var en 34- årig kvin­de fra Di­a­na­lund, der sad på høj­re for­sæ­de ved si­den af den 24- åri­ge fø­rer, samt en 24- årig mand fra Di­a­na­lund, der var kæ­re­ste med fø­re­ren og sad på høj­re bag­sæ­de.

Skif­te­de plud­se­lig ba­ne

Den mod­kø­ren­de bil, der til­sy­ne­la­den­de var år­sag til ulyk­ken, da den plud­se­lig skif­te­de vogn­ba­ne, blev ført af en 78- årig mand fra Rud­sVed­by.

» År­sa­gen til ulyk­ken er end­nu ukendt. Der har til­sy­ne­la­den­de hver­ken væ­ret ta­le om spi­ri­tus­kør­sel el­ler blæn­den­de sol, og selv om vi har af­hørt den 78- åri­ge mand på ho­spi­ta­let, har det ik­ke umid­del­bart kun­net ka­ste lys over år­sa­gen til ulyk­ken, « op­ly­ser vagt­chef Ole Hald fra Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti til BT .

Bå­de den 78- åri­ge mand og den 24- åri­ge kvin­de samt hen­des fe­måri­ge søn – slap fy­sisk med over­fla­di­ske skram­mer, men er al­le ind­lagt til ob­ser­va­tion på sy­ge­hu­set i Sla­gel­se.

Tra­fik­ken på Hol­bæ­kvej var i et par ti­mer helt spær­ret på grund af den dob­bel­te dødsulykke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.