High school- komedie med bå­de hjer­ne og hjer­te

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

FILM

’ The DUFF’ KOMEDIE **** **

Hver gang man for­ven­ter, at den ame­ri­kan­ske high school- komedie ’ The DUFF’ vil sat­se på den let­te løs­ning, ræk­kes der op­eft er. Og re­sul­ta­tet tå­ler sam­men­lig­ning med bå­de ’ The Bre­ak­fast Club’ og ’ Ea­sy A’ - to klas­si­ke­re i gen­ren.

Gym­na­sie­e­le­ven Bi­an­ca op­da­ger til sin skræk, at hun er en så­kaldt DUFF ( De­sig­na­ted Fat Fri­end) den utjek­ke­de ven, som de me­re at­trak­ti­ve be­kend­te bru­ger som gang­plan­ke til stør­re og bed­re ting.

Ke­mi­en er for­ry­gen­de

Bi­an­ca bry­der sig selv­føl­ge­lig ik­ke om rol­len. Hun drop­per si­ne til­sy­ne­la­den­de kold­hjer­te­de ve­nin­der. Og la­ver en aft ale med sko­lens po­pu­læ­re, men ik­ke far­ligt in­tel­li­gen­te sports­helt, Wes. Hvis hun hjæl­per ham med lek­tier­ne, vil han læ­re hen­de at til­træk­ke fy­re, der nor­malt er uden for ræk­ke­vi­de. Ke­mi­en imel­lem Mae Whit­man og Rob­bie Amell er for­ry­gen­de. Hi­sto­ri­en er smart og sjov. Og ’ The DUFF’ be­vi­ser, at let­be­ne­de ko­me­di­er sta­dig bå­de kan ha­ve hjer­ne OG hjer­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.