VID­STE DU AT…

BT - - KULTUR -

In­struk­tør David Lynch

har truk­ket sig fra de ni nye af­snit af kult­se­ri­en ’ Twin Pe­aks’. Tv- sel­ska­bet Showti­me og Lynch, der og­så stod bag ori­gi­na­len, kun­ne ik­ke bli­ve eni­ge om bud­get­tet. Mark Frost skri­ver sta­dig ma­nuskrip­tet, mens Showti­me sø­ger ny in­struk­tør.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.