Dom­men

BT - - KULTUR -

Hi­sto­ri­en om

man­den, der af­dæk­ke­de Thu­lesa­gen er kom­pleks og ud­for­dren­de, og in­struk­tør Chri­sti­na Ro­sen­da­hl la­der den væ­re præ­cis det. Kon­se­kvent og be­ga­vet thril­ler.

***** *

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.