Frem

BT - - KULTUR -

Den­ne stjer­ne­be­sat­te Hol­lywood­mu­si­cal er en løs­slup­pen blan­ding af bl. a. Rød­hæt­te, Aske­pot og en ori­gi­nal­hi­sto­rie om et ungt ba­ger­par, der for­sø­ger at ryste en gam­mel for­ban­del­se af sig. Det ly­der må­ske sjovt. Men det er og­så lidt an­strengt. Me­ryl Stre­ep spil­ler hek­sen, der og­så selv er ble­vet for­hek­set. An­na Ken­dri­ck er Aske­pot, der drøm­mer om den per­fek­te mand/ prins. Og Ja­mes Cor­den og Emily Blunt gi­ver den som det un­ge ba­ger­par.

’ In­to the Woods’ er fyldt med mu­sik og sang. Ti­tel­me­lo­di­en i sig selv va­rer over 10 mi­nut­ter og fyl­der he­le fi lmens ind­led­ning, hvor samt­li­ge ka­rak­te­rer præ­sen-

ho­eg@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.