KLAS­SI­KE­REN: Per­fekt mu­si­cal

BT - - KULTUR -

Ti­tel: SELV­OM FIL­MEN ER

’ The So­und of Mu­sic’. Med: Julie An­drews. 1965.

50 år gam­mel, hol­der bå­de hi­sto­ri­en og mu­sik­ken 100 pro­cent. ’ The So­und of Mu­sic’ blev op­ta­get ’ on lo­ca­tion’ i Østrig. Og bil­le­der­ne er sta­dig ut­ro­ligt smuk­ke. Hi­sto­ri­en om fri­hed er uden al­der. San­ge som ’ My Fa­vo­ri­te Thin­gs’ er fejl­fri. Og så syn­ger Julie An­drews så smuk og rent, at al­ver­dens au­to- tu­ne­ma­ski­ner se­ri­øst må over­ve­je kol­lek­tivt selv­mord.

År:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.