Ved ver­dens en­de

BT - - TV - SØRØVERFILM

I aft en vi­ser Zulu den tred­je fi lm i den po­pu­læ­re ” Pira­tes of the Ca­ri­b­be­an”- se­rie. I fi lmen, der er en rig­tig rø­ver­hi­sto­rie med mas­ser af dra­be­li­ge fæg­te­kam­pe, for­s­vund­ne skat­te, skønjom­fru­er i nød og blodtørsti­ge sørø­ve­re, le­ve­rer Jo­hn­ny Depp end­nu en fan- ta­stisk præ­sta­tion som den for­d­ruk­ne og moralsk an­løb­ne pirat Ja­ck Spar­row, der er ble­vet slugt af det kæm­pe søuhy­re Kra­ken, som er un­der den skum­le sørø­ver­kap­ta­jn Davy Jo­nes magt. Nu be­fi nder han sig på bun­den af Davy Jo­nes’ ” ki­ste” – ik­ke blot død, men ud­sat for en evig pin­sel i sit eget vær­ste ma­re­ridt. Spar­rows gam­le be­sæt­ning på The Bla­ck Pearl og hans ven­ner Eliza­beth Swann og Will Tur­ner slår sig sam­men med Ja­cks gam­le døds­fj en­de Bar­bos­sa og sæt­ter sig for at red­de Ja­ck. Pro­ble­met er ba­re, at de mang­ler et skib, som skal frag­te dem til ver­dens en­de, hvor Spar­row bli­ver holdt fan­get. Der­for op­sø­ger de den be­ryg­te­de asi­a­ti­ske pirat Sao Feng i Sin­ga­po­re for at lå­ne et skib

Med­vir­ken­de:

Geoff rey Rush som Bar­bos­sa og Jo­hn­ny Depp som pira­ten Ja­ck Spar­row i den ame­ri­kan­ske sørø­ver­fi lm ” Pira­tes of the Ca­ri­b­be­an: Ved ver­dens en­de” fra 2007. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.