SHARM EL- SHEIKH MED ALL INCLUSIVE

Kr. 3.999,-

BT - - TV -

Med Si­nai­ør­ke­nens for­rev­ne bjer­ge til den ene si­de og det lu­ne hav til den an­den dan­ner Sharm el- Sheikh ram­men om bå­de af­slap­ning og sto­re op­le­vel­ser. Rø­de­ha­vet rum­mer om­kring 250 for­skel­li­ge slags ko­ral­ler, og er hjem­sted for utal­li­ge fi­skear­ter, så der er nok at se på. Til lands kan du ud­for­ske Si­nai­ør­ke­nen på ka­mel­tur i sol­ned­gan­gen, på tem­po­fyldt je­eps­a­fa­ri el­ler med en hæs­blæ­sen­de quad­bi­ke­tur gen­nem sand­dy­ner­ne. Du kan og­så be­sti­ge Mo­ses­b­jer­get i de tid­li­ge mor­gen­ti­mer og ny­de so­l­op­gan­gen. Du bor på det flot­te, 3- stjer­ne­de Ho­tel Xpe­ri­en­ce Kiro­seiz med man­ge go­de fa­ci­li­te­ter. med All Inclusive Pris pr. per­son i delt dob­belt­væ­rel­se 8 da­ge. Af­rej­se fra Kø­ben­havn el­ler Bil­lund på ud­valg­te da­ge i marts til og med ju­ni 2015. Se he­le pro­gram­met og book rej­sen på lidt­me­re. dk/ sharm el­ler kon­takt At­lan­tis rej­ser på 70 22 48 40. Husk at op­lys ko­den ” Lidt­me­re Kiro­seiz” for at få det­te til­bud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.