Klø til KIF

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ØREFIGEN Las­se Vø­ge lavg@ spor­ten. dk

BOXERLIGAEN, MÆND, SLUT­SPIL

Pau­sestil­ling: 17- 12 Der var sand­syn­lig­vis me­get stil­le i spil­ler­bus­sen, da KIF Kol­ding Kø­ben­havns for­sva­ren­de me­stre i af­tes kør­te fra Holste­bro.

Med sig i ba­ga­gen hav­de spil­ler­ne en kæm­pe­lus­sing på 32- 23 ud­delt af Team Tvis Holste­bro i DM- slut­spil­let.

KIF kun­ne el­lers med en sejr ha­ve spil­let sig tæt på DM- se­mi­fi­na­ler­ne. Men i Gråkjær Are­na blev Spel­ler­berg, Hvidt, An­der­s­son & co. fuld­stæn­dig re­vet fra hin­an­den af et me­get ve­l­o­p­lagt hjem­me­hold.

Ved pau­sen var Klavs Bruuns Jør­gen­sens mand­skab for­an med fem mål. Og i an­den halv­leg fort­sat­te vær­ter­ne ba­re med at pres­se kol­din­gen­ser­ne, der så me­get slid­te ud ef­ter et stramt pro­gram med kam­pe i li­ga­en, Cham­pions Le­ague og Fi­nal 4- stæv­ne. Nu er slut­spils­pulj­en, hvor de to bed­ste hold går vi­de­re, åb­net helt op. KIF fø­rer sta­dig, men Tvis har med si­ne fem po­int kun et po­int op til me­stre­ne. Skjern er med to po­int på tred­je­plad­sen, men hol­det kan spil­le sig helt op i hæ­le­ne på de to før­en­de med en sejr over po­int­lø­se År­hus Hånd­bold i af­ten. » Vi har en stor tro på tin­ge­ne. Og nu ser det rig­tig godt ud i ta­bel­len, « kon­sta­te­re­de Tvis’ Anders Oe­chs­ler over for TV2 Sport ef­ter stor­sej­ren. KIFs bun­d­ru­ti­ne­re­de Bo Spel­ler­berg tog det sto­re ne­der­lag i stiv arm. » Der er lidt til­ba­ge at øn­ske i beg­ge en­der af ba­nen, det må vi si­ge, « lød det ro­ligt fra lands­holds­spil­le­ren til TV2 Sport. » Vi prø­ver egent­lig at kom­me godt ud til an­den halv­leg, hvor vi så star­ter med at bræn­de fi­re hund­re­de­pro­cents­chan­cer, og der­fra bli­ver det svært. Og så spil­ler Tvis en god kamp. «

Klavs Bruun og Tvis gav KIF en lek­tion i slut­spil­let. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.