Ru­ti­ne­ret spansk bjergged sat­te Tour­fa­vo­rit på plads i Ba­sker­lan­det

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SAT TIL VÆGS Las­se Vø­ge lavg@ spor­ten. dk

Span­ske Jo­aquim Rod­ri­gu­ez vi­ste stærk form, da han i går ef­ter­mid­dag var før­ste mand i mål på den før­ste sto­re bjer­g­ud­for­dring i det span­ske eta­pe­løb Ba­sker­lan­det Rundt.

På den af­slut­ten­de stig­ning sat­te Ka­tusha- ryt­te­ren de to co­lom­bi­an­ske bjerg­ge­der, Ser­gio He­nao ( Team Sky) og Nairo Qu­in­ta­na ( Mo­vistar), til vægs.

Sidst­nævn­te er en af de helt sto­re fa­vo­rit­ter, når det til som­mer går løs i Tour de Fran­ce.

Af­slut­nin­gen af lø­bets tred­je eta­pe var el­lers præ­get af et mo­digt ud­brud fra Asta­na- ryt­te­ren Leuwe We­stra, som blot tre ki­lo­me­ter fra mål­stre­gen måt­te se sig ind­hen­tet af fel­tet.

En di­rek­te du­el

På den stej­le op­løbs­stræk­ning blev det til en di­rek­te du­el mel­lem lø­bets bjerg­spe­ci­a­li­ster, og her var det 36- åri­ge Rod­ri­gu­ez, der var den stær­ke­ste.

I den sam­le­de stil­ling over­ta­ger Se­gio He­nao fø­rin­gen for­an Rod­ri­gu­ez og Qu­in­ta­na.

I dag ven­ter lø­bets kon­ge­e­ta­pe med af­slut­ning på top­pen af Ar­ra­te- bjer­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.